Referater

Bestyrelsesmøde d. 28/8-2017

Dagsorden:

*Referat godkendt.

* Klubbens fremtid.
– Der er ikke længere økonomisk grundlag for at føre klubben videre, og der indkaldes til generalforsamling og efterfølgende til ekstra ordinær generalforsmling, med henblik på at lukke klubben, medmindre der står nogle ildsjæle der brænder for, at køre klubben videre.

– DRF´s klubkonsulent kommer og taler med bestyrelsen, for forhåbentligt at få klarhed over hvordan vi kan/skal afvikle klubben på bedst mulige måde.

* Datoer:
– Generalforsamling mandag d. 2/10-2017 kl. 19.00
– Ekstraordinær generalforsamling mandag d. 23/10 -2017 kl. 19.00

 

Bestyrelsesmøde d.24/4-2017
Alle til stede.

Dagsorden:

* Referat godkendt.

*Økonomi:
– Mange ubetalte regninger. Mange af dem er forhandlet ned, for at give luft i budgettet.
– DRF skal have besked med regulering af medlemstallet.
– Gennemgang alle tidligere kontrakter FJR har indgået.
– Gennemgang af forsikringer.
– Aftale møde med bank.

* Aktiviteter:
– Sommerlejr
– Jagtrideklubben (tilbud udarbejdet)
– Dressurkurser v/Jens. Dette slås op på hjemmeside og facebook.
– Subaru Cup, Nanna undersøger muligheden.

* Mails: 
– Alle klubbens mails for 2016 og en del af 2017, er slettet af tidligere medlem/medlemmer, inden den siddende bestyrelse overtog det. Vores udbyder kan desværre ikke hente mails ældre end 14 dage. Rigtigt ærgerligt!!

* Hjemmeside:
– Checke op på alle links osv. virker.

* Terræn:
– Etablere dressurbanen i terrænet.
– Græsset slås, optimalt 1-2 x mdtl.
– Tage kontakt til Kerstin.
– Ændre kontaktinfo ved de mange forskellige instanser. (DRF, CVR, Krak osv.)

* Ekskludering af tidligere medlem:
– Denne fastholdes og tages ikke op igen.

*Evt.: 
– Ok konkurrence
– Yellow Boy´s ejerskifte er endnu ikke på plads. I flg. Seges er han ikke ejerskiftet fra vennerne til klubben og i flg. tidligere medlemmer, er papirerne indsendt, men blevet væk i posten. Lige pt. kan vi intet stille op, da vi ikke har adgang til bank og desværre bliver det endnu en udgift for klubben, da der skal laves ny, på tro og love erklæring. Nuværende ejer er vi i god dialog med.
– Oprydning og udsmidning fra rytterstue, få sofaer og lidt hygge ind.
– Campingvognen er foreløbig fredet.
– Gelsted Marked deltager vi i som vanligt, og vi har muligvis ponyerne til det.
– Arne skal underrettes før alle arr.
– Flismaskine til grene osv. i terrænet.
– Gert kontaktes med henblik på hjælp til nedsavning.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bestyrelsesmøde/arbejdsdag d.8/4-2017

Dagsorden:

* Planlægning af arbejdsdagen

Terrænet:
– Bygges ét nyt spring
– Forbomme frigøres/gøres synlige
– Dybde forøges på ét spring
– Stabilisering af to spring
– Fældet to træer, lægges som fyld i spring
– Slåning af græs områderne 1x mdl. (1. gang i torsdags)
– Tønder ud til to spring
– Afspærring ved skrænt ned mod grusgrav

Springbanen:
– Alle spring + bomme flyttes ud på græsbanen efter den lille mose.
– Etablere springbane

* Hjemmeside/facebook
– Begge dele skal opdateres med de nye priser/retningslinjer.
– Oploades billeder af terrænet til FJR Military på FB.

* Ekskludering af medlem
– FJR fastholder ekskluderingen af tidligere medlem