Indkaldelse til Generalforsamling i Fjelsted Rideklub.

Mandag d. 22/01-2018 kl. 19.00 i rytterstuen Ridderstien 6A, 5463 Fjelsted. Dagsorden: * Valg af dirigent og referent * Formandens beretning * Kassereren fremlægger regnskab * Valg af bestyrelsmedlemmer. Nuværende bestyrelse går alle af og derfor står klubbben uden bestyrelse efter generalforsamlingen, medmindre der kan stiftes en ny på dagen. * 2. afstemning om lukning […]

Referat af Bestyrelsesmøde d. 13/11-2017

Dagsorden: *Godkendelse af referat. Referatet er godkendt. * Lukning af ridehus. Ridehuset er blevet aflåst og der er ikke længere adgang til dette. Udefra kommende havde på dagen skruet beslag af ridehus porten, muligvis med henblik på at gøre det mere besværligt at aflåse dette. Der var taget højde for manglende beslag, så nye var […]

Referatet lader vente på sig, men her kommer indtil da, kort hvad der blev besluttet

Flertal FOR lukning af klubben i 1. afstemning. 2. afstemning kommer på den ordinære generalforsamling i januar. Dato kommer senere. Den ekstraordinære generalforsamling på mandag d. 23/10-2017 er aflyst. Ridehuset bliver sat til salg i ordinært salg. Der er to mæglere på, vi afventer stadig tilbagemelding fra disse. ALLE medlemskaber ophører 31/12-2017, herefter træder nuværende […]

Indkaldelse til Generalforsamling

Kære medlemmer og brugere af Fjelsted Rideklub´s faciliteter. Da der ikke længere er økonomisk grundlag for at føre Fjelsted Rideklub videre, vil vi gerne indkalde til Generalforsamling. * Generalforsamling mandag d. 2/10- 2017 kl. 19.00 * Ekstraordinær generaforsamling mandag d. 23/10-2017 kl. 19.00 Hvor: Rytterstuen på Ridderstien 6A, 5463 Harndrup. Dagsorden: * Valg af dirigent. […]

Referat af ekstraordinære generalforsamling den 30/3 2017

Referat af ekstraordinære generalforsamling den 30/3 2017 Regnskabet kunne ikke godkendes, der blev lavet den aftale at den nye bestyrelse får styr på det hurtigt muligt. Der vil blive taget kontakt til kommunen for fristforlængelse, og for at rette kritikpunkter. Det bliver lagt på hjemmesiden, når det er færdigt. Valg af ny bestyrelse. Der blev valgt […]