Indkaldelse til Generalforsamling i Fjelsted Rideklub.

Mandag d. 22/01-2018 kl. 19.00 i rytterstuen Ridderstien 6A, 5463 Fjelsted.

Dagsorden:

* Valg af dirigent og referent

* Formandens beretning

* Kassereren fremlægger regnskab

* Valg af bestyrelsmedlemmer.


Nuværende bestyrelse går alle af og derfor står klubbben uden bestyrelse efter generalforsamlingen, medmindre der kan stiftes en ny på dagen.

* 2. afstemning om lukning af klubben

Som bekendt er Fjelsted Rideklub under afvikling.

Ved 1. afstemning d. 02/10-2017, var der flertal for lukning af klubben.

* Indkomne forslag

* Evt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i FJR

§ 13.
Den ordinære generalforsamling afholdes i januar måned. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt bringes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. Stemmeret har medlemmer over 18 år, samt forældre/værge til medlemmer under 18 år (dog kun en stemme pr. barn).

Alle afstemninger på generalforsamlingen skal ske skriftligt, hvis et medlem kræver det.

Facebookmail