Referat af Bestyrelsesmøde d. 13/11-2017

Dagsorden:

*Godkendelse af referat.
Referatet er godkendt.

* Lukning af ridehus.
Ridehuset er blevet aflåst og der er ikke længere adgang til dette. Udefra kommende havde på dagen skruet beslag af ridehus porten, muligvis med henblik på at gøre det mere besværligt at aflåse dette. Der var taget højde for manglende beslag, så nye var indkøbte.

* Privatryttere tilbød at overtage ”drift” nov-dec.
En gruppe af privatryttere har tilbudt at overtage ”driften” af ridehuset de sidste to måneder af 2017. Hvor meget vi end gerne vil tilgodese vores brugere, kan dette desværre ikke lade sig gøre. For at klubben skal have en mulighed for at dække de udgifter der er pt., skal alt sættes i bero. Vi har ingen mulighed for at udregne prisen for brug af strøm og/eller vand pr. time det er i brug, ej hellere styre hvor mange der bruger det, da det er almen kendt, at vi også har en del gratisryttere.
Derfor blev det et afslag på dette.

* Salg af ridehus.
Da klubben er under ophør, bliver ridehuset sat til salg i nærmeste fremtid. Der foreligger to vurderinger lydende på 300 – 350.000,- fra hhv. Home og Nybolig.
Det er dog utopi at tro det kan sælges for dette beløb, så vi skal have undersøgt hvad man må som forening.
FJR har allerede en køber til ridehuset, vedkommende har planer om at videreføre udlejning til ryttere.

* Gennemgang af kreditorer i forb. med salg
Det optimale i forbindelse med salg af ridehuset, vil natuligvis være, at alle kreditorer vil,få dækket deres tilgodehavende. Vi vil få klarlagt vores eksakte gæld, fra primært kommunen og DRF. Der er blevet sendt mail til de pågældende og vi tager telefonisk kontakt.

* Evt.

Facebookmail