Indkaldelse til Generalforsamling

Kære medlemmer og brugere af Fjelsted Rideklub´s faciliteter.

Da der ikke længere er økonomisk grundlag for at føre Fjelsted Rideklub videre, vil vi gerne indkalde til Generalforsamling.

* Generalforsamling mandag d. 2/10- 2017 kl. 19.00
* Ekstraordinær generaforsamling mandag d. 23/10-2017 kl. 19.00
Hvor: Rytterstuen på Ridderstien 6A, 5463 Harndrup.

Dagsorden:
* Valg af dirigent.
* Afstemning om lukning af klubben, hvis det ikke er muligt at stille en bestyrelse.

Indkommende forslag skal være i bestyrelsen i hænde senest 10dage før generalforsamlingen.
Send en mail på: bestyrelse@fjelstedrideklub.com

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Obs.- for at være stemmeberettiget, skal der være tegnet medlemskab, og dette skal være betalt inden generalforsamlingen. (stævnemedlemskabet er ikke stemmeberettiget)

Fjelsted Rideklub´s vedtægter:

§ 11.
Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at sådan beslutning skal være gyldig, kræves at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med ¾ af de afgivne stemmer. Klubbens midler skal ved klubbens ophør anvendes til gavn for ungdomsarbejdet, gerne til støtte for ridesporten.

Facebookmail